Jednostki samorządu terytorialnego

Audyty zewnętrzne i wewnętrzne w szkołach i przedszkolach, domach wczasów dziecięcych, domach opieki społecznej, urzędach pracy.

Przeprowadzane audyty zewnętrzne i wewnętrzne jednostek samorządu terytorialnego mają na celu racjonalne zapewnienie o prawidłowości działalności pod względem zgodności z prawem (legalności), gospodarki finansowej jednostki pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. W razie potrzeby lub konieczności audyt może być wykonywany przez zespół doświadczonych audytorów lub ekspertów.

  • Szkoły i przedszkola.
    Prawidłowość przedstawienia informacji o faktycznej liczbie uczniów z uwzględnieniem frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych w szkołach stanowiącą podstawę do naliczenie i rozliczenia dotacji. Frekwencja wychowanków oraz sposób ustalania przeciętnej liczby wychowanków, stanowiący podstawę do naliczenia i rozliczenia dotacji. Rozliczenie wykorzystania dotacji przekazanej przez jednostki samorządu terytorialnego na działalność bieżącą placówki oraz na inwestycje.
  • Domy wczasów dziecięcych i domy opieki społecznej.
    Sprawdzenie miesięcznej liczby wychowanków z uwzględnieniem liczby turnusów i ich długości oraz wyliczenie średniej miesięcznej liczby korzystających z placówki w danym okresie. Prawidłowość naliczenia i rozliczenia dotacji przekazanej przez jednostki samorządu terytorialnego.
  • Urzędy pracy.
    Prawidłowość procedur ustalania planu finansowego jednostki na dany rok budżetowy w obszarze planowanych wydatków funduszu płac i ich pochodnych. Badanie zawierania umów i zaangażowania do przyznanych środków na zadania do realizacji przez jednostkę.
Doradztwo audyty Wspólnoty mieszkaniowe

Wycena audytu dla Ciebie!

Zobacz więcej
Cookies menadżer