Doświadczenie

Przeczytaj o tym jak prezentuje się moja wiedza i doświadczenie:

 • praktyczne i teoretyczne umiejętności przeprowadzania audytu wewnętrznego (zaświadczenie Ministerstwa Finansów RP nr 803/2004);
 • praktyczne i teoretyczne umiejętności przeprowadzenia auditu systemu zarządzania jakością ISO 9001-2000;
 • zarządzanie nieruchomościami (licencja zawodowa zarządcy nieruchomości
  nr 23049).
Doradztwo audyty Wspólnoty mieszkaniowe

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami skrótowo w formie moich osiągnięć w tej dziedzinie:

W latach 1999 - 2002 w Gminie Miejskiej Kłodzko jako burmistrz zgodnie
z art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym zarządzałem nieruchomościami komunalnymi.
Przekształcenie zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego Wodociągów Kłodzkich i ZAMG GM w Kłodzku.
Uporządkowanie i wprowadzenie nowatorskiego programu finansowo - księgowego w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych oraz wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001-2000 w ZAMG GM w Kłodzku.
W latach 2007 – 2012 w ZBK i Nieruchomościach Ząbkowickich POWIERNIK Sp. z o. o. w Ząbkowicach Śląskich jako kierownik zakładu budżetowego i prezes zarządu spółki gminnej zarządzałem gminnym zasobem mieszkaniowym.
W latach w latach 2003 – 2007 w ZAMG Gminy Miejskiej Kłodzko jako kierownik ds. wspólnot mieszkaniowych zarządzałem około
430 wspólnotami mieszkaniowymi.
W latach 2007 – 2012 w ZBK i Nieruchomościach Ząbkowickich POWIERNIK Sp. z o. o. w Ząbkowicach Śląskich jako kierownik zakładu budżetowego i prezes zarządu spółki gminnej zarządzałem około
215 wspólnotami mieszkaniowym.
Przekształcenie w okresie trzech miesięcy zakładu budżetowego ZBK w Ząbkowicach Śl. w spółkę prawa handlowego NZ Powiernik w Ząbkowicach Śl. w celu uporządkowania organizacyjnego i finansowego gospodarki mieszkaniowej w gminie.
Wykonanie 6 zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji w okresie trzech lat obejmujących 26 budynków wspólnot mieszkaniowych i jednego gminnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 09 w Ząbkowicach Śląskich na łączną kwotę 2,6 mln PLN .
Pozyskanie z funduszu europejskiego dotacji na rewitalizację starego miasta w Ząbkowicach Śląskich w ramach powyższego LPR-u w kwocie 1,3 mln PLN.

Pozyskanie w 2017 roku z funduszu europejskiego dotacji na rewitalizację 6 wspólnot mieszkaniowych w Kłodzku w ramach LPR-u w kwocie
1,42 mln PLN.

Audyty wewnętrzne i zewnętrzne wykonuję od 2007 roku

W jednostkach samorządu terytorialnego audyty wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące funkcjonowania, nadzorowania i rozliczani pod względem prawno-organizacyjnym i ekonomiczno-finasowym w publicznych i niepublicznych placówkach, jednostkach i zakładach wykonywane na zlecenie wykonałem w:

 • szkołach i przedszkolach,
 • domach wczasów dziecięcych i domach dziecka,
 • domach opieki społecznej,
 • powiatowych urzędach pracy.

W gospodarce mieszkaniowej wykonałem audyty wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące funkcjonowania, nadzorowania i rozliczania gospodarki mieszkaniowej wykonywane na zlecenie w:

 • gminach,
 • firmach zarządzających nieruchomościami,
 • wspólnotach mieszkaniowych,
 • spółdzielniach mieszkaniowych.

Wycena audytu dla Ciebie!

Zobacz więcej
Cookies menadżer