29.10.2017

Po co audyt?

Motto: Z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami jest podobnie jak ze śpiewaniem:

Śpiewać (zarządzać) każdy może, trochę lepiej, lub trochę gorzej”.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami jest procesem złożonym z wielu powodów:

  • niejednolitej struktury własnościowej nieruchomości,
  • mnogości podmiotów wykonujących podobne funkcje oraz podejmujących niezależne decyzje dotyczące nieruchomości (gmina, zarządca nieruchomości, wspólnota, współwłaściciele, mieszkańcy),
  • skomplikowanych relacji pomiędzy tymi podmiotami,
  • niezbyt czytelnego przepływu środków finansowych,
  • wielopłaszczyznowego konfliktu interesów w wyniku przemieszania funkcji i oczekiwań.

Umiejętne i profesjonalne zarządzanie nieruchomością wpływa bezpośrednio na zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej budynków, a także na zagwarantowanie bezpieczeństwa jego użytkowania i właściwej eksploatacji. Dlatego od zarządców i administratorów nieruchomości wymagana jest wysoce specjalistyczna, interdyscyplinarna wiedza z różnych częstokroć odległych od siebie zagadnień.

Zakres zadań podmiotów zarządzających oraz zarządców nieruchomości wobec przekazanych w ich zarządzanie nieruchomości jest określony wieloma przepisami. Z kolei szczegółowy zakres zadań i obowiązków zarządców określony jest postanowieniami umów o zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. W poruszaniu się w tym gąszczu przepisów warto znaleźć przewodnika, który pomoże w uporządkowaniu spraw zarządzania i administrowania nieruchomościami. Opracowane przez niego opinie, ekspertyzy lub audyty, których wyniki pozwolą na racjonalne zapewnienie o prawidłowym zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami.

Audytor wewnętrzny

Zbigniew Biernacki

Wycena audytu dla Ciebie!

Zobacz więcej
Cookies menadżer