Wiedza

Posiadam status zarządcy nieruchomości oraz audytora wewnętrznego.

Więcej
 

Doświadczenie

Zrealizowałem audyty m.in. dla zakładów budżetowych i firm prywatnych.

Więcej
 

Audyt

Specjalizuję się w realizacji audytu ukierunkowanego na realne oszczędności.

Więcej
 

Zarządzanie

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami.

Więcej

RAZEM ZNAJDZIEMY
OSZCZĘDNOŚCI

USŁUGI

 

AUDYTY GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Audyty zewnętrzne i wewnętrzne w gminach, w firmach zarządzających nieruchomościami, we wspólnotach mieszkaniowych.

 

AUDYTY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Audyty zewnętrzne i wewnętrzne w szkołach i przedszkolach, domach wczasów dziecięcych, domach opieki społecznej.

 

ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

Na zlecenie: wspólnot mieszkaniowych, firm zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi, podmiotów samorządowych zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi.

 

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMUNALNYMI

W gminnach, zakładach i jednostkach budżetowych. Zarządzanie samorządowym zasobem mieszkaniowym.

oszczednosci
 

DORADZTWO

W opracowaniu dla wspólnot mieszkaniowych planu zarządzania nieruchomością. W opracowaniu Lokalnych Programów Rewitalizacji. W pozyskiwaniu zewnętrznych środków (unijnych i krajowych) na inwestycje, remonty i modernizacje.

 

PRZEKSZTAŁCENIA

Pomoc i doradztwo w przekształcaniu spółek.

 

EKSPERTYZY

Opracowanie różnego rodzaju ekspertyz dotyczących jednostek samorządu terytorialnego i zasobów mieszkaniowych.

 

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Przekształcenie jednostek i zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w spółki prawa handlowego.

REFERENCJE

"Usługa została przeprowadzona zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego."

ZBK Bystrzyca Kłodzka

ZBK Bystrzyca Kłodzka

"Usługa została wykonana zgodnie z wszelkimi postanowieniami umowy terminowo z należytą starannością."

ZUMiK Głuszyca

ZUMiK Głuszyca

"Kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z umową oraz należytą starannością."

Starostwo Kłodzko

Starostwo Kłodzko

"Doświadczenie, komunikatywność, rzetelność i wiedza to cechy zasługujące na rekomendacje."

Protektor

Protektor

"Usługi audytu wewnętrznego świadczone przez Pana Zbigniewa Biernackiego uwazamy jako godne polecenia."

SMLW Trzebnica

SMLW Trzebnica

O MNIE

Audyt Zarządzanie Zbigniew Biernacki

 

Przeczytaj o tym jak prezentuje się moja wiedza i doświadczenie:

 • praktyczne i teoretyczne umiejętności przeprowadzania audytu wewnętrznego (zaświadczenie Ministerstwa Finansów RP nr 803/2004);
 • praktyczne i teoretyczne umiejętności przeprowadzenia auditu systemu zarządzania jakością ISO 9001-2000;
 • zarządzanie nieruchomościami ( licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 23049).

 

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami zaprezentuję skrótowo w formie moich osiągnięć w tej dziedzinie:

 • w latach 1999 - 2002 w Gminie Miejskiej Kłodzko jako burmistrz zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym zarządzałem nieruchomościami komunalnymi;
 • przekształcenie zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego Wodociągów Kłodzkich i ZAMG GM w Kłodzku;
 • uporządkowanie i wprowadzenie nowatorskiego programu finansowo - księgowego w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych oraz wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001-2000 w ZAMG GM w Kłodzku;
 • w latach 2007 – 2012 w ZBK i Nieruchomościach Ząbkowickich POWIERNIK Sp. z o. o. w Ząbkowicach Śląskich jako kierownik zakładu budżetowego i prezes zarządu spółki gminnej zarządzałem gminnym zasobem mieszkaniowym;
 • w latach w latach 2003 – 2007 w ZAMG Gminy Miejskiej Kłodzko jako kierownik ds. wspólnot mieszkaniowych zarządzałem około 430 wspólnotami mieszkaniowymi;
 • w latach 2007 – 2012 w ZBK i Nieruchomościach Ząbkowickich POWIERNIK Sp. z o. o. w Ząbkowicach Śląskich jako kierownik zakładu budżetowego i prezes zarządu spółki gminnej zarządzałem około 215 wspólnotami mieszkaniowym.
 • przekształcenie w okresie trzech miesięcy zakładu budżetowego ZBK w Ząbkowicach Śl. w spółkę prawa handlowego NZ Powiernik w Ząbkowicach Śl. w celu uporządkowania organizacyjnego i finansowego gospodarki mieszkaniowej w gminie;
 • wykonanie 6 zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji w okresie trzech lat obejmujących 26 budynków wspólnot mieszkaniowych i jednego gminnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 09 w Ząbkowicach Śląskich na łączną kwotę 2,6 mln PLN;
 • pozyskanie z funduszu europejskiego dotacji na rewitalizację starego miasta w Ząbkowicach Śląskich w ramach powyższego LPR-u w kwocie 1,3 mln PLN.

 

Audyty wewnętrzne i zewnętrzne wykonuje od 2007 roku:

a) w gospodarce mieszkaniowej wykonałem audyty wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące funkcjonowania, nadzorowania i rozliczania gospodarki mieszkaniowej wykonywane na zlecenie w:

 • gminach,
 • firmach zarządzających nieruchomościami,
 • wspólnotach mieszkaniowych,
 • spółdzielniach mieszkaniowych.

b) w jednostkach samorządu terytorialnego audyty wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące funkcjonowania, nadzorowania i rozliczani pod względem prawno-organizacyjnym i ekonomiczno-finasowym w publicznych i niepublicznych placówkach, jednostkach i zakładach wykonywane na zlecenie wykonałem w:

 • szkołach i przedszkolach,
 • domach wczasów dziecięcych i domach dziecka,
 • domach opieki społecznej,
 • powiatowych urzędach pracy.

DLACZEGO JA?

WYKSZTAŁCENIE

Polska Akademia Nauk
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

CZAS REALIZACJI

Wycena w ciągu 7 dni roboczych
Audyty ogólne
Audyty szczegółowe

RZETELNOŚĆ

Referencje od Klientów
Zaangażowanie
Kontakt bezpośrednio z audytorem

ATRAKCYJNA CENA

Dopasowanie do możliwości Klienta
Ukierunkowanie na oszczędności
Różne sposoby płatności

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Na jakie pytania muszę odpowiedzieć, żeby otrzymać wycenę?

Na jakie pytania muszę odpowiedzieć, żeby otrzymać wycenę?

Jaki jest zakres i obszar zlecanych usług?

Do kogo kierowana jest oferta?

Do kogo kierowana jest oferta?

Gmin, powiatów, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych...

Jaki jest czas wykonania wyceny?

Jaki jest czas wykonania wyceny?

7 dni roboczych

«
»

DANE KONTAKTOWE

 

Audyt Zarządzanie Zbigniew Biernacki

adres: ul. Morelowa 18, 57-300 Kłodzko

mail: info@audyt-zarzadzanie.pl

tel.: 603 833 454